Warning: This module may not support sharing across sites


You are attempting to add a reference to this module that exists on another site in this group. This module may or may not support sharing across multiple sites - it doesn't explicitly state either way whether it does.

If you are sure that it does, or if your intent is to test its ability to do so, then proceed with caution and be aware that certain functionality in the module - or even the entire module - may not function correctly in this configuration.

If you are confused by this message or are working on a site that cannot tolerate any breakage, you should click Cancel and contact the DotNetNuke Support Team.


Hoạt động bệnh viện
Thư mời báo giá về việc mua sắm thuốc, trang thiêt bị y tế (vật tư y tế tiêu hao, hoá chât) thông dụng của Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt .
[ Cập nhật vào ngày (16/02/2023) ]
Thông báo về việc mua sắm thuốc, trang thiêt bị y tế
Thông báo về việc mua sắm thuốc, trang thiêt bị y tế

Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ có nhu cầu thực hiện mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế (vật tư tiêu hao, hoá chất) thông dụng của bệnh viện. Danh mục hàng hoá chi tiết theo phụ lục 01.


Kính đề nghị các Công ty/Nhà cung ứng và các đơn vị có quan tâm, có khả năng cup cấp, gửi báo giá theo thông tin phụ lục 02.
TM BAO GIA 2023_0001.jpg
TM BAO GIA 2023_0002.jpg
TM BAO GIA 2023_0003.jpg
TM BAO GIA 2023_0004.jpg
TM BAO GIA 2023_0005.jpg
TM BAO GIA 2023_0006.jpg
TM BAO GIA 2023_0007.jpg
Admin Theo Bệnh viện Mắt - RHM Cần ThơCác ý kiến của bạn đọc

Tin tức - sự kiện

Video giới thiệu về bệnh viện
 
Tiện ích