Warning: This module may not support sharing across sites


You are attempting to add a reference to this module that exists on another site in this group. This module may or may not support sharing across multiple sites - it doesn't explicitly state either way whether it does.

If you are sure that it does, or if your intent is to test its ability to do so, then proceed with caution and be aware that certain functionality in the module - or even the entire module - may not function correctly in this configuration.

If you are confused by this message or are working on a site that cannot tolerate any breakage, you should click Cancel and contact the DotNetNuke Support Team.


Thành tích bệnh viện

1. Danh hiệu:

Năm

Danh hiệu

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

 

2008

 

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 19/02/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

 

2009

 

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 26/02/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

 

2010

 

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 22/02/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

 

2011

 

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 09/01/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố

 

2012

 

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

 

2014

 

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 07/01/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

2015

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

2. Hình thức:

Năm

Hình thức

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2005

Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2005

Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 15/02/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

2009

Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2009

Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 26/02/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

2010

Bằng khen Bộ Y tế Bệnh viện xuất sắc toàn diện năm 2010

Quyết định số 447/QĐ-BYT ngày 18/02/2011 của Bộ Y tế

2011

Cờ thi đua về Đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

2011

Bằng khen Bộ Y tế Bệnh viện xuất sắc toàn diện năm 2011

Quyết định số 559/QĐ-BYT ngày 22/02/2012 của Bộ Y tế

2012

Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011, 2012

Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

2012

Huân chương lao động hạng ba

Quyết định số 2373/QĐ-CTN ngày 13/12/2013 của Chủ tịch nước

2013

Bằng khen Thủ tướng Chính Phủ

Quyết định số 2362/QĐ-TTg ngày 26/12/2014 của Thủ tướng Chính Phủ

2015

Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014, 2015

Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Tin tức - Sự kiện
TẦM SOÁT & TƯ VẤN TRỰC TUYẾN BỆNH ĐỤC THỦY TINH THỂ CHƯƠNG TRÌNH “ĐÔI MẮT ...

Đục thể thủy tinh là một trong những nguyên nhân gây mù hàng đầu trên thế giới. Tại Việt Nam, đục thể thủy tinh chiếm tới 65% các nguyên nhân gây mù. Mỗi năm nước ta có thêm 88 người mắc bệnh đục thể thủy tinh. Như vậy, với dân số 96 triệu người (2019), trung bình ...

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2020

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2020

Thông báo Khai giảng khóa đào tạo liên tục " Chăm sóc cơ bản chuyên khoa Mắt ...

Thời gian nhận hồ sơ từ lúc ra thông báo đến khi đủ hồ sơ học viên đăng ký tham gia lớp./.

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020.

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020.

Tin tức - sự kiện

Video giới thiệu về bệnh viện
 
Tiện ích