Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

Xây dựng kế hoạch chống nhiễm khuẩn hàng quý, hàng năm. Giám sát thường quy nhiễm khuẩn bệnh viện, kịp thời tìm giải pháp xử lý khi có nhiễm khuẩn bệnh viện. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện, quy chế xử lý chất thải, vệ sinh ngoại cảnh, vệ sinh khoa phòng, buồng bệnh. Quản lý phơi nhiễm bệnh nghề nghiệp của nhân viên y tế. Quản lý các hoạt động giặt là và trả đồ vải các khoa phòng. Kiểm tra thường xuyên vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Tin tức - sự kiện

Video giới thiệu về bệnh viện
 
Tiện ích