Phòng Điều dưỡng

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Là Phòng nghiệp vụ, làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc; phụ trách chuyên môn của Bệnh viện. Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện

Tin tức - sự kiện

Video giới thiệu về bệnh viện
 
Tiện ích