Lịch làm việc

Thứ Hai: 7:00 - 17:00

Thứ Ba: 7:00 - 17:00

Thứ Tư: 7:00 - 17:00

Thứ Năm: 7:00 - 17:00

Thứ Sáu: 7:00 - 17:00

Thứ Bảy và Chủ Nhật: Bệnh viện không khám bệnh chỉ trực chuyên môn và nhận bệnh cấp cứu.

Tin tức - sự kiện

Video giới thiệu về bệnh viện
 
Tiện ích