Ban giám đốc

BS.CKII. Nguyễn Thanh Hòa - Giám đốc Bệnh viện

Bác sỹ Nguyễn Thanh Hòa - Giám đốc bệnh viện  phụ trách chung

Bác sỹ Hoàng Quang Bình - Phó giám đốc bệnh viện phụ trách công tác chuyên môn

Bác sỹ Lê Thị Cẩm Thanh - Phó giám đốc bệnh viện, chủ tịch công đoàn

Tin tức - sự kiện

Video giới thiệu về bệnh viện
 
Tiện ích