Tin tức
Thông báo mời thầu

Tên gói thầu: Mua sắm thuốc phục vụ công tác chuyên môn quý IV năm 2023 tại Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt Cần Thơ


Yêu cầu báo giá

Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt Cần Thơ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện Thẩm định giá tài sản.


Thông báo mời thầu

Gói số 1: Hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế lẻ


Thông báo mời thầu

Thuê đơn vị thực hiện lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường năm 2023


Yêu cầu báo giá

Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự dự toán tổ chức Mua sắm hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt


Yêu cầu báo giá

Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt Cần thơ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế năm 2023.


Thông báo tuyển dụng

Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động theo vị trí việc làm năm 2023.


ttmt

Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt Cần Thơ


Yêu cầu báo giá

Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán tổ chức lựa chọ đơn vị thực hiện Lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường.


Yêu cầu báo giá

Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán tổ chức lựa chọn đơn vị đấu thầu.


Tin tức - sự kiện

Video giới thiệu về bệnh viện
 
Tiện ích