Tin tức
Thông báo mời báo giá

Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ đang có kế hoạch tổ chức đầu thầu mua sắm Hệ thống máy phẫu thuật Mắt (Phaco) để phục vụ công tác chuyên môn;


Thông báo về việc mua sắm thuốc, trang thiêt bị y tế

Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ có nhu cầu thực hiện mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế (vật tư y tế tiêu hao, hoá chất) thông dụng của bệnh viện.


Thông báo về việc mua sắm thuốc, trang thiêt bị y tế

Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ có nhu cầu thực hiện mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế (vật tư tiêu hao, hoá chất) thông dụng của bệnh viện. Danh mục hàng hoá chi tiết theo phụ lục 01.


Thông báo về việc Tổ chức khám

Thực hiện chương trình mục tiêu nhân đạo năm 2023 của Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt, tiến đến kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955 - 27/02/2023


Thông báo mời mua sắm

Bệnh viện Mắt - RHM Cần Thơ trân trọng thông báo nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có khả năng cung cấp các mặt hàng cụ thể như sau:


TB Hệ thống xử lý nước của Bồn rửa tay phẫu thuật

Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ kính mời các công ty, đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm sửa chữa Hệ thống xử lý của Bồn rửa tay phẫu thuật theo yêu cầu dưới đây


Thông báo về việc khám tầm soát phát hiện sớm các bệnh lý về mắt

Thực hiện kế hoạch số 570/KH.BVM-RHM của Bệnh viện Mắt – Răng Hàm Mặt TPCT về việc Tổ chức Chương trình khám xác định khúc xạ và sàng lọc các bệnh lý về mắt. Thực hiện chương trình mục tiêu nhân đạo năm 2022 của Bệnh viện Mắt – Răng Hàm Mặt TPCT Bệnh viện Mắt – Răng Hàm mặt tổ chức khám tầm soát phát hiện sớm bệnh lý về mắt, cho các đối tượng sau:


Thông báo mời báo giá

Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt Cần Thơ kính mời các công ty, đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm sửa chữa máy Phaco theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho bệnh viện theo nội dung cụ thể sau đây:


Thông báo mời báo giá

Nhằm kịp thời sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt đảm bảo an toàn người bệnh và môi trường Bệnh viện.


BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2020

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2020






Tin tức - sự kiện

Video giới thiệu về bệnh viện
 
Tiện ích