Warning: This module may not support sharing across sites


You are attempting to add a reference to this module that exists on another site in this group. This module may or may not support sharing across multiple sites - it doesn't explicitly state either way whether it does.

If you are sure that it does, or if your intent is to test its ability to do so, then proceed with caution and be aware that certain functionality in the module - or even the entire module - may not function correctly in this configuration.

If you are confused by this message or are working on a site that cannot tolerate any breakage, you should click Cancel and contact the DotNetNuke Support Team.


Hoạt động bệnh viện
Công tác cán bộ thuộc Bệnh viện Mắt – Răng Hàm Mặt
[ Cập nhật vào ngày (17/08/2020) ]

Căn cứ công văn số 2922/SYT-TCCB ngày 29 tháng 7 năm 2020 về việc công tác cán bộ thuộc Bệnh viện Mắt – Răng Hàm Mặt, ngày 13 tháng 8 năm 2020. Bệnh viện Mắt – Răng Hàm Mặt ban hành các Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều đồng và bổ nhiệm đối với 05 viên chức có tên sau:


1. Điều động và bổ nhiệm ông Lê Minh Lâm, Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính, giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp;

2. Bổ nhiệm bà Đường Thị Anh Thơ, Phó Trưởng khoa Mắt trẻ em, giữ chức vụ Trưởng khoa Mắt trẻ em;

3. Điều động và bổ nhiệm bà Trần Thị Thanh Tâm, Phó Trưởng khoa Mắt trẻ em, giữ chức vụ Trưởng khoa Khám;

4. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thúy, Phó Trưởng phòng Điều dưỡng, giữ chức vụ Trưởng phòng Điều dưỡng;

5. Bổ nhiệm bà Hà Thị Mộng Thùy, Cử nhân Điều dưỡng Đa khoa, giữ chức vụ Điều dưỡng Trưởng khoa Khám. 

Le cong bo quyet dinh.jpg

Hình ảnh buổi Lễ công bố quyết định
Admin Theo Bệnh viện Mắt - Răng Hàm MặtCác ý kiến của bạn đọc

Tin tức - sự kiện

Video giới thiệu về bệnh viện
 
Tiện ích