Warning: This module may not support sharing across sites


You are attempting to add a reference to this module that exists on another site in this group. This module may or may not support sharing across multiple sites - it doesn't explicitly state either way whether it does.

If you are sure that it does, or if your intent is to test its ability to do so, then proceed with caution and be aware that certain functionality in the module - or even the entire module - may not function correctly in this configuration.

If you are confused by this message or are working on a site that cannot tolerate any breakage, you should click Cancel and contact the DotNetNuke Support Team.


Hoạt động bệnh viện
quychetuyendung

Quy chế tuyển dụng viên chức 2024


thumoichaogia

Bệnh viện Mắt và Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ đang thực hiện xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ in ấn biểu mẫu hồ sơ, sổ và các giấy tờ phục vụ công tác chuyên môn tại bệnh viện. Để có căn cứ xây dựng kế hoạch, Bệnh viện kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực nêu trên gửi báo giá (theo danh mục gửi kèm);


Thư mời chào giá

Bệnh viện Mắt và Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá, xây dựng kế hoạch lựa chọn đơn vị sửa chữa Hệ thống xử lý nước thải.


thông báo tuyển dụng

Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024.


thông báo chiêu sinh

Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ thông báo chiêu sinh lớp Đào tạo liên tục "Phẫu thuật Phaco cơ bản - Khóa I"


thông báo khám sàng lọc

Nhằm thúc đẩy sự phát triển của dịch vị điều trị tại Cần Thơ, giúp người dân tiếp cận sớm với dịch vụ điều trị sẵn tại địa phương.


yeucaubaogialan2

Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt Cần Thơ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo thông số kỹ thuật, giá trị hàng hóa phục vụ công tác tổ chức mua sắm hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế.


thognbaophauthuat

Thông báo phẫu thuật miễn phí khe hở môi, hàm ếch


Yêu cầu báo giá

Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ có nhu cầu tiếp nhận báo giá.


Yêu cầu báo giá

Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt Cần Thơ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo giá phục vụ công tác tổ chức lụa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm định máy X-Quang và An toàn bức xạ phòng X-Quang.


Tin tức - sự kiện

Video giới thiệu về bệnh viện
 
Tiện ích