Warning: This module may not support sharing across sites


You are attempting to add a reference to this module that exists on another site in this group. This module may or may not support sharing across multiple sites - it doesn't explicitly state either way whether it does.

If you are sure that it does, or if your intent is to test its ability to do so, then proceed with caution and be aware that certain functionality in the module - or even the entire module - may not function correctly in this configuration.

If you are confused by this message or are working on a site that cannot tolerate any breakage, you should click Cancel and contact the DotNetNuke Support Team.


Hoạt động bệnh viện
Thư mời báo giá về việc mua sắm trang thiêt bị y tế của Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt .
[ Cập nhật vào ngày (21/03/2023) ]
Thông báo mời báo giá
Thông báo mời báo giá

Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ đang có kế hoạch tổ chức đầu thầu mua sắm Hệ thống máy phẫu thuật Mắt (Phaco) để phục vụ công tác chuyên môn;


Để có cơ sở lập danh mục và dự toán, Bệnh viện kính mời quý đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh trang thiết bị y tế có khả năng cung cấp, quan tâm chào giá mặt hàng sau:
TM CHAO GIA_0001.jpg
TM CHAO GIA_0002.jpg
TM CHAO GIA_0003.jpg
TM CHAO GIA_0004.jpgAdmin Theo Bệnh viện Mắt - RHM Cần ThơCác ý kiến của bạn đọc

Tin tức - sự kiện

Video giới thiệu về bệnh viện
 
Tiện ích