Warning: This module may not support sharing across sites


You are attempting to add a reference to this module that exists on another site in this group. This module may or may not support sharing across multiple sites - it doesn't explicitly state either way whether it does.

If you are sure that it does, or if your intent is to test its ability to do so, then proceed with caution and be aware that certain functionality in the module - or even the entire module - may not function correctly in this configuration.

If you are confused by this message or are working on a site that cannot tolerate any breakage, you should click Cancel and contact the DotNetNuke Support Team.


Hoạt động bệnh viện
Thông báo mời báo giá Về việc thi công sửa chữa, cải tạo Hệ thống xử lý nước của Bồn rửa tay phẫu thuật
[ Cập nhật vào ngày (28/11/2022) ]
TB Hệ thống xử lý nước của Bồn rửa tay phẫu thuật
TB Hệ thống xử lý nước của Bồn rửa tay phẫu thuật

Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ kính mời các công ty, đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm sửa chữa Hệ thống xử lý của Bồn rửa tay phẫu thuật theo yêu cầu dưới đây


- Tên dự án: Sửa chữa hệ thống xử lý nước của Bồn rửa tay phẫu thuật

BVMRHM_VE VIEC MOI CHAO GIA SUA CHUA_0001.jpg

BVMRHM_VE VIEC MOI CHAO GIA SUA CHUA_0002.jpg
BVMRHM_VE VIEC MOI CHAO GIA SUA CHUA_0003.jpg


Tập tin đính kèm

Admin Theo Bệnh viện Mắt - RHM Cần ThơCác ý kiến của bạn đọc

Tin tức - sự kiện

Video giới thiệu về bệnh viện
 
Tiện ích